Grazymy, dnia 16.10.2019r.

DPS.VII.502.202.2019

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

„Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości 70 000 litrów do kotłowni w DPS Grazymy w sezonie grzewczym 2020”
o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączniki:

Załącznik nr 1 

Wzór Formularza Ofertowego.

Załącznik nr 2 

Wzór Oświadczenia dotyczący przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 3 

Wzór oświadczenia dotyczący spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 4 

Wzór umowy.

 

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Specyfikacjapdf254.17 KBSławomir Szatkowski
Zał. nr 1 - formularz ofertowydocx19.23 KBSławomir Szatkowski
Zał. nr 2 - oświadczenie podstawy wykluczeniadocx21.91 KBSławomir Szatkowski
Zał. nr 3 - oświadczenie warunki udziału postepowanie jednoetapowedocx20.32 KBSławomir Szatkowski
Zał. nr 4 - wzór umowydocx26.88 KBSławomir Szatkowski
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAdocx48.50 KBSławomir Szatkowski
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 16 październik 2019 10:45 Sławomir Szatkowski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 16 październik 2019 10:52 Sławomir Szatkowski
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 16 październik 2019 10:54 Sławomir Szatkowski