Kierownictwo

1.      Dyrektor DPS – Wioletta Krawiec /od październik 2023/

2.      Główny Księgowy – Barbara Ciężkowska

3.      Główny Administrator – Elżbieta Traczyk

4.      Kierownik działu opiekuńczo-medycznego – Anna Żylińska

5.      Kierownik działu terapeutyczni-rewalidacyjnego – Sławomir Szatkowski