Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, złożonego do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania). Ośrodki Pomocy Społecznej wydają następnie decyzję o odpłatności za Dom i decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
Wnioski wraz z w/w decyzjami rozpatrywane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które to w imieniu Starosty Powiatu Olsztyńskiego wydaje decyzję o umieszczeniu w DPS.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 19 kwiecień 2019 10:02 Sławomir Szatkowski