Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy wymagane prawem informacje:


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Domu Pomocy Społecznej w Grazymach reprezentowany przez Pana Michała Kozłowskiego zwany dalej: Administratorem.
Adres: Dom Pomocy Społecznej
Grazymy 1
11-036 Gietrzwałd

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH


Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z postanowieniami RODO prowadzi Pani Agnieszka Opalach - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach. W celu kontaktu udostępnia się adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe mieszkańców (w tym ich opiekunów prawnych) przetwarzane będą w celach:
1) organizacji Mieszkańcom pobytu w DPS oraz zapewnienia im usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających - na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej) w związku z art. 6 ust.1 lit. c - Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.
2) promocji działań Domu Pomocy Społecznej w Grazymach i fotorelacji z tych działań poprzez udostępnianie na stronie internetowej Domu, w publikacjach i folderach promujących Dom Pomocy Społecznej w Grazymach – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Mieszkańca/opiekuna prawnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
3) organizacji pomocy w dostępie do usług zdrowotnych - art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
2. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w celu:
1) rekrutacji, na podstawie przepisów prawa (Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy i zgody kandydata do pracy,
2) realizacji umów o pracę lub cywilnoprawnych, na podstawie przepisów prawa -Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy w związku z art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. -przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust.1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, art. 6 ust.1 lit. a - osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


1. Odbiorcami danych osobowych mieszkańców będą organy publiczne i instytucje uprawnione do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min.: ZUS, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy, Policja.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
2. Odbiorcami danych osobowych pracowników będą organy publiczne i instytucje uprawnione do udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa, min: ZUS, Urząd Skarbowy, medycyna pracy, służby BHP i P-poż,.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
3. Dostęp do danych osobowych mieszkańców oraz pracowników wewnątrz struktury organizacyjnej Domu pomocy Społecznej w Grazymach, mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków służbowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane będą przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, nie dłużej niż jest to konieczne.

PRAWO DOSTĘPU
1. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - art. 6 ust.1 lit. a lub art.9 ust.2 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
PROFILOWANIE
Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania.

PRAWO SKARGI
Pracownicy i mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Grazymach mają prawo wniesienia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


KONSEKWENCJE NIE PODANIE DANYCH
1. Podanie przez mieszkańca danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach oraz do świadczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach.
W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i Mieszkaniec wyraża na ich przetwarzanie zgodę min.: wizerunek, stan zdrowia - konsekwencją ich nie podania będzie pominięcie informacji dotyczącej jego osoby w publikacjach o wydarzeniach, które będą miały miejsce na terenie Domu Pomocy Społecznej i poza Domem lub uniemożliwi personelowi medycznemu pomoc w zorganizowaniu dla mieszkańca skorzystania ze świadczeń zdrowotnych.
2. Podanie przez pracownika danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o pracę. Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości zatrudnienia lub kontynuacji zatrudnienia.
W przypadku danych osobowych, których podanie jest dobrowolne i pracownik wyraża na ich przetwarzanie zgodę min.: wizerunek - konsekwencją ich nie podania będzie pominięcie informacji dotyczącej jego osoby w publikacjach o wydarzeniach, które będą miały miejsce na terenie Domu Pomocy Społecznej i poza Domem.

 

 

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH
GRAZYMY 1, 11-036 GIETRZWAŁD
tel. +48 89 513 14 61
fax. +48 89 513 14 61 wewn 15

NIP 739-12-43-821
REGON 000293367

DANE DO FAKTURY

NABYWCA  
 POWIAT OLSZTYŃSKI
PL. G.J. BEMA 5
10-516 OLSZTYN
NIP 739-385-16-48
 
   
ODBIORCA/PŁATNIK  
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH
GRAZYMY 1
11-036 GIETRZWAŁD
 

 

 

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu BIP Domu Pomocy Społecznej w Graymach jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH
GRAZYMY 1, 11-036 GIETRZWAŁD
tel. +48 89 513 14 61
fax. +48 89 513 14 61 wewn 15
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

administracja tel. +48 89 513 14 61 wewn. 11 
ambulatorium tel. +48 89 513 14 61 wewn 16 
prac. socjalni tel.+48 89 513 14 61 wewn. 21 
księgowość tel.+48 89 513 14 61 wewn. 14 
dyrektor tel.+48 89 513 14 61 wewn. 13 
kasa i magazynier tel.+48 89 513 14 61 wewn. 17 
terapia tel.+48 89 513 14 61 wewn. 18 
tech. fizjoterapii tel.+48 89 513 14 61 wewn. 26 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach przeznaczony jest dla 94 niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych mężczyzn.
 
Przebywają tu osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim na pobyt stały.
Dom wyposażony jest w gabinety rehabilitacji. Wyposażone są dla potrzeb mieszkańców, znajdują się w nich: UGUL(ćwiczenia w odciążeniu), rower statyczny, rotor, atlas do ćwiczeń, piłki rehabilitacyjne itp. Gabinet fizykoterapii wyposażony jest w stoły do ćwiczeń manualnych, aparaty do zabiegów fizykalnych, lampy Solux, urządzenia do inhalacji, wanną do hydromasażu. Całodobowo czynne jest ambulatorium, gdzie dyżurują pielęgniarki.
Mieszkańcy Domu pod opieką lekarza rodzinnego na zasadach ogólnych, ponadto lekarz przyjeżdża raz w tygodniu do Domu.

W DPS w Grazymach prowadzona jest terapia zajęciowa, która pełni ważną rolę w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pozwala ona na pokonanie wielu ograniczeń wypływającej nie tylko z upośledzenia, ale także tych, które utrwaliły się u niepełnosprawnych w wyniku zaniedbania w środowisku rodzinnym, nudy, lenistwa czy stereotypów.

Prowadzone są pracownie terapii zajęciowej: plastyczna, ceramiczna, teatralna i politechniczna. Prowadzona jest tzw. Kawiarenka, gdzie prowadzona jest arteterapia, muzykoterapia, filmoterapia, biblioterapia, zajęcia plastyczne oraz proste zabawy. W Kawiarence odbywa się też swoista socjoterapia polegająca na luźnych towarzyskich rozmowach przy kawie czy herbacie. W usprawnianiu mieszkańców  wykorzystuje się tu także elementy kinezyterapii i ludoterapii.