DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH
GRAZYMY 1, 11-036 GIETRZWAŁD
tel. +48 89 513 14 61
fax. +48 89 513 14 61 wewn 15

NIP 739-12-43-821
REGON 000293367

DANE DO FAKTURY

NABYWCA  
 POWIAT OLSZTYŃSKI
PL. G.J. BEMA 5
10-516 OLSZTYN
NIP 739-385-16-48
 
   
ODBIORCA/PŁATNIK  
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W GRAZYMACH
GRAZYMY 1
11-036 GIETRZWAŁD