Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grazymach  informuje, że poszukuje kandydatów do pracy

 1. stanowisko pracy: PIELĘGNIARKA/ RATOWNIK MEDYCZNY
 2. wymiar etatu : pełny wymiar czasu pracy lub ½ etatu (praca zmianowa)
 3. rodzaj umowy: umowa o pracę ,
 4. miejsce wykonywania pracy : DPS w Grazymach- dział medyczno - opiekuńczy
 5. ilość wolnych stanowisk : 1
 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie: uprawniające do wykonywania zawodu- dyplom w zawodzie, prawo wykonywania zawodu.
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. sumienność, uczciwość, samodzielność,
 4. umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami upośledzonymi umysłowo,
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:

      - wykonywanie czynności medycznych na zlecenie lekarza,

      - sporządzanie dokładnych sprawozdań o chorych mieszkańcach,

      - pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,

 • -wspieranie mieszkańca i pomoc w rozwiązywaniu jego problemów,

     - nadzór nad lekami, rozkładanie i wydawanie leków

     - towarzyszenie podopiecznym podczas wizyt lekarskich

 1. Oferujemy:
 • -pracę w miłej atmosferze
 • -stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • - przywileje związane z pracą w sektorze publicznym
 • - pakiet socjalny

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • -List motywacyjny, CV
 • - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą  do dnia 30.09..2019r. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Grazymach w godz. od  7.00  do 15.00  lub przesłać na adres Domu  z  dopiskiem „pielęgniarka  dps”  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019r. (decyduje data faktycznego wpływu do DPS w Grazymach)

Pytania prosimy kierować pod numer telefonu (89) 5131461 . Informacji udziela Kierownik działu opiekuńczo-medycznego Anna Żylińska

TytułTypRozmiarDodany przez
OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACYpdf296.48 KBSławomir Szatkowski
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 sierpień 2019 21:19 Sławomir Szatkowski