Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

zadanie budzet p logo

 

 Informujemy, że Domowi Pomocy Społecznej w Grazymach przyznano w 2023r. dodatkowe środki z rezerwy budżetu państwa, w ramach dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Przyznane środki przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzeń w kwocie 600 PLN miesięcznie dla pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę, w domach pomocy społecznej prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub w domach pomocy społecznej prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego.

Całkowita wartość zadania: 302.500 PLN

Wartość finansowania: 302.500 PLN

 

 

 

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - środki  na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.