Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - środki  na przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-COV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości świadczonych usług.