ROOT

Dom Pomocy Społecznej w Grazymach zatrudni pracownika na stanowisko konserwatora (”złota rączka”)

Praca  w godzinach 700  - 1500 .

Wymagania:

- umiejętność wykonania drobnych napraw elektrycznych

-umiejętność wykonania drobnych napraw hydraulicznych

- uprawnienia do jazdy ciągnikiem

-wykonywanie prac gospodarczych

Telefon do kontaktu:  691 623 671

Sprawozdanie za 2021 rok /w załącznikach/ :

  1. Bilans
  2. Rachunek zysków i strat
  3. Zestawienie zmian w funduszu
  4. Informacja dodatkowa

Koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach, prowadzonego przez Powiat Olsztyński w 2022 roku wynosi 4.828 zł.

PDF: OBWIESZCZENIE NR 1/2022. STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2022 roku

Źródło danych: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/

 

 

 

 

*

OBWIESZCZENIE NR 3/2022
STAROSTY OLSZTYŃSKIEGO

z dnia 15 marca 2022 r.

Poz. 1239
w sprawie zmiany Obwieszczenia Nr 1/2022 Starosty Olsztyńskiego z dnia 21 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy
społecznej, prowadzonych przez Powiat Olsztyński w 2022 rokuNa podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2268 z późn. zm.) zmienia się Obwieszczenie Nr 1/2022 Starosty Olsztyńskiego z dnia 21 stycznia 2022
roku (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2022 r., poz. 494) w następujący sposób:

1) wskazaną w obwieszczeniu kwotę średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej w Barczewie w wysokości 4.528 zastępuje się kwotą 4.554 ;

2) wskazaną w obwieszczeniu kwotę średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej w Grazymach w wysokości 4.828 zastępuje się kwotą 4.928 ;

3) wskazaną w obwieszczeniu kwotę średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej w Jezioranach w wysokości 4.424 zastępuje się kwotą 4.453 ;

4) wskazaną w obwieszczeniu kwotę średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Domu
Pomocy Społecznej „Zacisze” w Olsztynku w wysokości 4.221 zastępuje się kwotą 4.251 zł.

Powyższa zmiana została dokonana ze względu na wliczanie do średniego miesięcznego kosztu utrzymania
w w/w domach pomocy społecznej na 2022 r. wydatków pochodzących z dodatkowych środków zewnętrznych
w celu wsparcia domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19.

Starosta Olsztyński
Andrzej Abako

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 16 marca 2022 r.

 

 

Źródło dokumentu: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Księgowa
w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o strukturze organizacyjnej, zadaniach działów i komórek organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREStruktura organizacyjna

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe DPS w Grazymach.

COM_CONTENT_READ_MORESprawozdania finansowe

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach BIP w Domu Pomocy Społecznej w Grazymyach.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

COM_CONTENT_READ_MOREOgłoszenia

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, publikujemy w tym dziale ogłoszenia o wszczęciu postępowań.

COM_CONTENT_READ_MOREWszczęcie postępowania

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Naszą Instytucję.

COM_CONTENT_READ_MOREWyniki postępowania

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Domu Pomocy Społecznej w Grazymach i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w DPS Grazymy

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Domu Pomocy Społecznej w Grazymach oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów