Dom Pomocy Społecznej w Grazymach przeznaczony jest dla 94 niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych mężczyzn.
 
Przebywają tu osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i lekkim na pobyt stały.
Dom wyposażony jest w gabinety rehabilitacji. Wyposażone są dla potrzeb mieszkańców, znajdują się w nich: UGUL(ćwiczenia w odciążeniu), rower statyczny, rotor, atlas do ćwiczeń, piłki rehabilitacyjne itp. Gabinet fizykoterapii wyposażony jest w stoły do ćwiczeń manualnych, aparaty do zabiegów fizykalnych, lampy Solux, urządzenia do inhalacji, wanną do hydromasażu. Całodobowo czynne jest ambulatorium, gdzie dyżurują pielęgniarki.
Mieszkańcy Domu pod opieką lekarza rodzinnego na zasadach ogólnych, ponadto lekarz przyjeżdża raz w tygodniu do Domu.

W DPS w Grazymach prowadzona jest terapia zajęciowa, która pełni ważną rolę w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pozwala ona na pokonanie wielu ograniczeń wypływającej nie tylko z upośledzenia, ale także tych, które utrwaliły się u niepełnosprawnych w wyniku zaniedbania w środowisku rodzinnym, nudy, lenistwa czy stereotypów.

Prowadzone są pracownie terapii zajęciowej: plastyczna, ceramiczna, teatralna i politechniczna. Prowadzona jest tzw. Kawiarenka, gdzie prowadzona jest arteterapia, muzykoterapia, filmoterapia, biblioterapia, zajęcia plastyczne oraz proste zabawy. W Kawiarence odbywa się też swoista socjoterapia polegająca na luźnych towarzyskich rozmowach przy kawie czy herbacie. W usprawnianiu mieszkańców  wykorzystuje się tu także elementy kinezyterapii i ludoterapii.